MAP

แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เลขที่ 102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0 7520 1731 หรือ 0 7520 770


ดูแผนที่ขนาดใหญ่เต็ม
ตำแหน่งต่างๆในมหาวิทยาลัย

 

Recent Posts