การเสวนาทางวิชาการ “บนย่างก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2015: ปัญหา อุปสรรคและโอกาส”

ปาฐกถาพิเศษโดย ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (Surakiart Sathirathai) การเสวนาทางวิชาการ “บนย่างก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2015: ปัญหา อุปสรรคและโอกาส” โดยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Siam Intelligence Unit (SIU) วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมจุมภฏ — พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก — รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา: Isriya Paireepairit, http://www.youtube.com, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์, www.siamintelligence.com

ภาพประกอบ:www.siamintelligence.com

About admin

%d bloggers like this: