อภิปราย “บนย่างก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2015 : ปัญหา อุปสรรคและโอกาส” ใน 4 มิติ

ที่มา: Isriya Paireepairit, http://www.youtube.com, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, www.siamintelligence.com

About admin

%d bloggers like this: