เว็บไซต์น่าสนใจ

สำนักเลขาธิการอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ศูนย์ข้อมูลอาเซียน-ญี่ปุ่น สถานทูตฟิลิปปินส์
ศูนย์ข้อมูลอาเซียน-เกาหลี สถานทูตลาว
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สถานทูตสิงคโปร์
กรมการค้าต่างประเทศ สถานทูตอินโดนีเซีย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถานทูตมาเลเซีย
กรมส่งเสริมการส่งออก สถานทูตเวียดนาม
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมเว็บไซต์สถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย
สมาคมกฎหมายแห่งอาเซียน Southeast Asia
กรมการกงสุล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
สมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน

ที่มา http://www.aseanthailand.org/index.php

Leave a Reply

%d bloggers like this: