Tag Archives: การศึกษาไทย

การศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน

การบรรยายเรื่อง ทิศทางการศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 55 เวลา 9.00 -10.30 น. ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ การศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน ตอน 1 ——- การศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน ตอน 2 ——- การศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน ตอน 3 ที่มา morvorclub Read More »