Addmisions Researchs Acardemic Services PSU TH EN
PSULifehead4
บ้านวัยใส
         บ้านวัยใส คือแหล่งความรู้เพื่อวัยรุ่นบ้านที่คุณสามารถแวะเวียนมาพูดคุยกับเพื่อน "อาสาสมัครบ้านวัยใส" จะมาหาเราโดยลำพังหรือมากับเพื่อนก็ได้และหากมีอะไรที่เป็น ปัญหาเราจะเป็นเพื่อนให้คุณมีทางออกใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัว การเรียน การทำงาน และยังช่วยคุณรับมือกับปัญหาต่างๆ ฯลฯ
         บ้านวัยใส จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยคุณได้ขณะที่คุณมีปัญหาอาสาสมัครบ้านวัยใส เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาและมีนักจิตวิทยาแนะแนวคอยให้การ ปรึกษา และข้อมูลของคุณจะเก็บเป็นความลับ บ้านวัยใสอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันทีบางครั้งคุณต้องมาพบเรา ตามนัดหมาย เพื่อที่เราจะเป็นกระจกเงาให้คุณพบทางออกของปัญหา “อาสาสมัครบ้านวัยใส” มีหน้าที่เพียงเสนอทางเลือกและชี้แนะให้เห็นผลที่จะ ตามมามองหาทางเลือกที่สอดคล้อง และเหมาะสมแต่ในกรณีที่มีปัญหาหนัก ๆ ก็จะมีจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่อาสาสมัครบ้านวัยใสจะส่งต่อปัญหาหากเป็น ความประสงค์ของคุณวัตถุประสงค์ของศูนย์ให้คำปรึกษา มีดังนี้
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. สร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาชีวิตนักศึกษาให้สมบูรณ์
3. ให้บริการข้อสนเทศทางด้านจิตวิทยา และเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
4. จัดระบบปฏิบัติงานของศูนย์ให้คำปรึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5. สร้างเครือข่ายของศูนย์
 941
Copyright © 2012 Prince of Songkla University, Trang Campus.     Visitors :
19945362
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8080
13482
45752
19780713
336377
272381
19945362