รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา -(18 มีค.62)
PSU, Trang is recruiting an English teaching staff -(14 มีค.62)
ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ต.ช่างเทคนิค -(13 มีค.62)