ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี -(20 ตค.63)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา -(16 ตค.63)
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการช่างเทคนิค ประจำหอพักนศ. ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา -(6 ตค.63)