การขอรับใบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ไม่เข้ารับ) -(30 กย.63)