[รับสมัคร] ผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ต่อเนื่องภาคการศึกษาที่ 2/2562 -(9 ตค.62)
[แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติ] การทำกิจกรรมจิตอาสา สำหรับ ผู้กู้ยืม เพื่อใช้ยื่นประกอบการสมัครกู้ยืมในปีการศึกษาถัดไป -(6 กย.62)
[แจ้งรายชื่อและกำหนดการทำสัญญากู้ยืม] กำหนดการส่งสัญญากู้ยืม กยศ และ กรอ ประจำปีการศึกษา 2562 -(29 สค.62)
[ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ม.อ.ตรัง] กำหนดการบันทึกค่าเทอมและการลงชื่อในแบบยืนยันจำนวนเงินกู้ฯ เทอม 1/2562 -(21 มิย.62)
[กำหนดการรับสมัคร] ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี และรายเก่าต่อเนื่องมัธยม ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 -(8 พค.62)
[รับสมัคร] กำหนดการรับสมัครกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ต่อเนื่อง ม.อ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2562 -(22 กพ.62)
แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.108) -(3 กค.60)
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204 ) -(3 กค.60)
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กรอ.204) -(3 กค.60)