ตรวจสอบรายชื่อผู้ประสงค์ยื่นกู้ยืม กยศ และ กรอ เทอม 1/2563 -(28 เม.ษ.63)
กำหนดการรับสมัครผู้กู้ยืมต่อเนื่องเลื่อนชั้นปี ม.อ.ตรัง ประจำปีการศึกษา 2563 -(17 กพ.63)
[แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติ] การทำกิจกรรมจิตอาสา สำหรับ ผู้กู้ยืม เพื่อใช้ยื่นประกอบการสมัครกู้ยืมในปีการศึกษาถัดไป -(6 กย.62)
แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.108) -(3 กค.60)
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204 ) -(3 กค.60)
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กรอ.204) -(3 กค.60)