บริษัท ตรังวัฒนาฟาร์ม จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการตลาด -(8 มค.63)
ประกาศ ปฏิทินฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 -(6 ธค.62)
ประกาศ ปฏิทินฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 -(30 กค.62)